CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
Novinky Kurzy a školení Odborná literatura Košík 

.: Najdi text:

Portál provozuje:
i-servis.cz
redakční a publikační systémy

Sluneční 1400/1
747 14 Ludgeřovice

IČ: 70018111
DIČ: CZ6808140790
info@i-servis.cz


Zásilkový prodej literatury zajišťuje:
Ivo Bílek
Ludmilina 995/32
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 48790109
DIČ: CZ6305020315

tel: 773 092 150
de-bilek@de-bilek.cz
 
 
2016

Právo

Trestní zákoník - Komentář, 3. vydání

autor: kolektiv autorů, vydal: C. H. Beck, květen 2023, 4968 stran

V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého komentáře trestního zákoníku autorského kolektivu pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb., v souvislosti se změnou zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V komentáři je zachována osvědčená úprava a struktura, včetně všech rubrik, a proto u každého ustanovení trestního zákoníku je vedle vlastního textu komentáře uvedena literatura, související předpisy (včetně evropských) i související ustanovení. Pokud jde o jednotlivé části komentáře, podstatně jsou přepracovány a doplněny zejména v návaznosti na novelizace trestního zákoníku obecná část trestního zákoníku (výklad k působnosti trestních zákonů, subsidiaritě trestní represe a pojmu trestného činu, zavinění, omylům, přípravě a pokusu, spolupachatelství a účastenství, okolnostem vylučujícím protiprávnosti i trestním sankcím atd.) a ve zvláštní části zejména hlavy I. a III., pojednávající o trestných činech proti životu a zdraví a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, dále hlava V., týkající se trestných činů majetkových i hlava VI., o trestných činech hospodářských, a zejména hlava X., o trestných činech proti pořádku ve věcech veřejných. Vzhledem k tomu, že od posledního vydání komentáře se vyvíjela též judikatura a právní názory teorie především ohledně nových institutů trestního práva hmotného a nově vymezených či pozměněných skutkových podstat trestných činů, byl také podstatně doplněn a přepracován výklad některých ustanovení, která nebyla novelizována. Přitom se autoři komentáře k jednotlivým ustanovením snažili vypořádat i s různými názory obsaženými v literatuře na řešení aktuálních problémů trestního práva hmotného, tak aby komentář v aktuální verzi sloužil i nadále praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti. Zásadním způsobem byla doplněna i judikatura, a to nejen ve specializované rubrice na závěr výkladu konkrétního ustanovení, ale i v textu vlastního komentáře k němu, a to nejen o rozhodnutí publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané v současné době již jen elektronicky Nejvyšším soudem ČR a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, ale také o nepublikované judikáty zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, které jsou dostupné na www.nsoud.cz nebo www.usoud.cz, ale i v elektronických systémech Beck-online, ASPI atd. V textu komentáře i v rubrice „Z judikatury“ za každým ustanovením jsou uváděna související rozhodnutí ESLP, Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu. Judikatuře je v komentáři věnována mimořádná pozornost, a to v souladu s tím, jaký se klade v dnešní době na judikaturu zejména vysokých soudů důraz, a to s přihlédnutím k tomu, že práce s judikaturou tvoří základ činnosti jak advokátů a státních zástupců, tak zejména soudců. Velká pozornost je rovněž věnována nejen návaznosti a vzájemným vztahům mezi jednotlivými ustanoveními trestního zákoníku, ale důraz je položen i na souvislosti s mimo trestními předpisy tak, aby komentář ke každému paragrafu byl co nejucelenější a podával potřebný přehled o provázanosti trestního práva hmotného s jinými právními odvětvími. V potřebné míře se výklad v komentáři zabývá i souvisejícím komunitárním právem a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Samozřejmostí jsou marginální odkazy a důkladně zpracovaný věcný rejstřík, který pomůže všem uživatelům komentáře v orientaci a usnadní mu rychlé vyhledání řešeného problému.

Katalogové číslo: 9788074008931
Cena: 8 900,00 Kč (osvobozeno od DPH)
Závazně objednávám na dobírku:  

Doporučujeme

Příprava na přijímací zkoušky Internetové kurzy, které Vás připraví na přijímací zkoušky na vysoké i střední školy.

Půjčovny lešení
Největší síť půjčoven lešení v ČR za nejnižší ceny

Studium v zahraničí
Studentský informační server Palice duté

Řešení TSP
Bezplatný e-mailový seminář - příprava na testy studijních předpokladů MU
Testy studijních předpokladů, diskuse o přijímačkách na MUNI v Brně

e-MATEMATIKA.cz
Nesnesitelně snadná matematika 

sponzoring.cz

Jediný český portál, kde můžete svůj projekt nabídnout sponzorům.
Studentský web
HyperStudent.cz

Novinky na váš e-mail

Chcete být pravidelně informováni o nových titulech odborné literatury? Zajímají Vás jen konkrétní oblasti? Přihlaste se k bezplatnému odběru našeho zpravodaje. Získáte kompletní přehled o novinkách v nabídce všech nakladatelství v ČR.

Máte zájem o spolupráci?

Portál centrumvzdelavani.cz je otevřeným projektem pro zprostředkování vzdělávacích akcí ze všech oborů z celé ČR.

Pokud chcete, aby na tomto portálu byly prezentovány i vzdělávací akce z vaší nabídky, kontaktujte nás prosím na adrese info@i-servis.cz, nebo telefonicky na čísle 776 661 580.

Novinky v obsahu

Nejčtenější

Chcete si zlepšit svoji paměť?
27.08.2006, přečteno 19571 x
Novinky na váš e-mail
30.05.2004, přečteno 16531 x
Jak si otevřít dveře ke klientovi?
22.02.2007, přečteno 14086 x
Intuitivní marketing
16.01.2007, přečteno 13667 x
Svět informatiky kolem nás
07.12.2006, přečteno 13302 x
Jak připravovat reklamu
10.04.2007, přečteno 12917 x
  Zaváháte někdy při účtování? Zvládáte neustálé změny? Bojíte se chyb? Potřebujete poradit?