Vytisknuto z portálu CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - http://www.centrumvzdelavani.cz

Přednosti malých podnikatelů v marketingu

Na počátku devadesátých let bylo domácí podnikání polem neoraným. Tomu také odpovídalo množství a kvalita informací, které se daly sehnat. První knihy o byznysu, většinou zkušenosti šéfů velkých amerických společností, radily přibírat lidi do marketingových útvarů a přidávat jim nějaký ten milion dolarů do rozpočtu. I to byl důvod, proč vznikla idea Intuitivního marketingu, koncepce pro menší podnikatele.

Co je vlastně tím důvodem, že intuitivní marketing využívá čím dál tím více lidí a šíří se i za hranice České republiky? Především při bližším seznámení s ním získáte pocit, že vám není neznámý. Skutečně pracuje se spoustou používaných i napůl zapomenutých postupů a metod, často z oboru „zdravého selského rozumu“. Dodává jim však sjednocující ideu a tou je upřímná služba zákazníkovi.

Upřímnost se v podnikání příliš nenosí, ale v tomto případě znamená, že nelze dosáhnout úspěchu bez skutečného zaujetí pro věc. Marketing nemůže být jen naoko, zájem o zákazníka musí být skutečný, vztah s ním nelze založit na podvodu.

Intuitivní marketing má jednu velkou výhodu – k jeho používání nepotřebujete velké rozpočty a desítky zaměstnanců, přesto můžete dosáhnout úspěchu srovnatelného s velkými firmami. To je zvláště cenné na dnešních přeplněných trzích, kdy se zdá, že malí nemají proti podnikatelským slonům šanci.

Patříte-li tedy mezi malé a střední podnikatele a chcete vědět, jak úspěšně konkurovat gigantickým společnostem, věnujte jeden den svého jistě drahocenného času Intuitivnímu marketingu viz http://www.edux.cz/kurzy.php?cislo=38 a http://www.edux.cz/kurzy.php?cislo=55.

Uvidíte, že se vám to vyplatí. Navíc získáte knihu s podpisem autora. Na setkání s vámi se těší lektor a autor Intuitivního marketingu Miloš Toman.

Kontakt: EDUX s.r.o., Ing.Z.Tomaidesová, mobil: +723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz