Vytisknuto z portálu CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - http://www.centrumvzdelavani.cz

Chystáte se na přijímací zkoušky na VŠ? Uvažujete o přípravném kurzu?

Přípravné kurzy se postupně stávají běžnou součástí přípravy na VŠ. Je to přirozené, neboť obsah přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy se značně vzdálil od látky, která se standardně probírá na středních školách. Zvláště v případě, že Vás čeká přijímací zkouška z okruhů, které nejsou v rámci výuky na SŠ dostatečně pokryté (např. testy studijních předpokladů), může být přípravný kurz základem úspěchu.

Nabídka v této oblasti je široká: na našem trhu působí řada agentur specializujících se na přípravné kurzy, rovněž mnohé fakulty organizují pro uchazeče nejrůznější setkání a vzdělávací akce. Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu, ceny kurzů nebývají nízké a kvalita jednotlivých kurzů (i v rámci jedné agentury!) se může dosti výrazně lišit. Jak tedy postupovat při volbě vzdělávací agentury a konkrétního kurzu?

Chtěli bychom Vám poskytnout několik podnětů, které by Vám mohly výběr vzdělávací agentury usnadnit. Opíráme se přitom o zkušenosti a informace získané při moderování diskusního fóra www.prijimacky-tsp.cz.

Vyžadujte konkrétní informace – nejdůležitější bod

Každé důležité rozhodnutí by se mělo opírat především o kvalitní informace. V případě přípravného kurzu jde především o to, kdo bude Vaším lektorem, jaké má zkušenosti s výukou a jak se angažuje v oblasti přijímacích zkoušek. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co Vás zajímá. Detailně se seznamte s obsahem kurzu a dodávanými stuijními materiály a konzultujte jej se svými vyučujícími a spolužáky. Nejlepší je, máte-li možnost hovořit s těmi, kteří daným přijímacím řízením již prošli a mohou Vás upozornit na to, co je při přípravě nejdůležitější.

Zajímejte se o to, co všechno je v ceně

Získáte zaplacením kurzu pouze přístup na výuku, anebo i něco navíc? Pamatujte na to, že množství dodávaných materiálů výrazně závisí na zvoleném kurzu: v případě dlouhodobých kurzů jde zpravidla o publikace v papírové podobě, v případě kratších kurzů se může jednat jen o slevy na několik vybraných učebnic. Pozor, věta „Doplňkové studijní materiály zdarma.“ může znamenat: „na kurzu dostanete pár okopírovaných stránek z dřívějších přijímaček (… a o zbytek se postarejte sami)“ – a zde jsme opět u prvního bodu: vyžadujte naprosto konkrétní informace! Cena kurzů není zanedbatelná a Vy máte právo dozvědět se vše, co Vás zajímá. Platíte si jen účast na kurzu, anebo se Vám dostane komplexní přípravy na přijímačky? Jsou v ceně kurzu konzultace přes internet nebo e-learningová podpora studia? Literatura? Dostatek cvičných testů včetně řešení?

Vyzkoušejte si kritické a analytické myšlení v praxi...

Věříme, že Vás výše uvedené myšlenky neodradily od rozhodnutí zúčastnit se přípravného kurzu, ale naopak Vám pomohou zvolit agenturu, kde Vám nabídnou ty nejlepší služby.

Záleží jen na Vás, zda budete navštěvovat VZDĚLÁVACÍ či (něčí) VYDĚLÁVACÍ agenturu :-)

Naviděnou v aulách a posluchárnách!
Martin Víta, www.kurzy-fido.cz