Vytisknuto z portálu CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - http://www.centrumvzdelavani.cz

Chcete si zlepšit svoji paměť?

Říkali jste si někdy, že již hodně věcí zapomínáte? Máte hodně PINů a přístupových kódů a nechcete si je psát, aby zůstali v bezpečí? Nebo se máte naučit svou přednášku či proslov a nechcete ji číst z papíru? Zapište si tedy kódy i proslov přímo do své hlavy! Váš mozek má totiž úžasnou paměťovou kapacitu, tak proč jí nevyužít! Naučte se tedy používat mentální metodu nazvanou Paměťové háčky.

Paměťové háčky jsou jednoduchá mentální technika, která slouží k procvičování a trénování paměti, k rozvoji kreativity a tvořivosti. Technika je velmi rychlá a hravá, proto se dá také označit pojmem „mentální aerobik“.

Princip této techniky je založen na propojení číslic a písmen, respektive na vytváření obrazů k písmenům, která jsou k číslicím podle předem stanoveného sledu přiřazená. Protože málokdo z nás má rád matematiku a čísla, která nám moc neříkají, anglosaská metoda paměťových háčků přiřazuje ke každému číslu písmena a z nich vytvořená slova. Prvních deset čísel má písmena daná k nim i příslušná jednoslabičná slova. Dvoj a více ciferná čísla pak kopírují těchto prvních deset písmen, například číslo 15 je tvořeno písmeny T a L (neboť 1 má písmeno T, a 5 zase písmeno L). Metoda vychází z angličtiny a v každém jazyce je vytvořena příslušná mutace s písmeny a slovy konkrétního jazyka. Je možné si stanovit svá slova, ale je to zbytečné, když to odborníci již udělali za Vás. A věřte není snadné, podle všech pravidel taková slova objevit.

Obrazy jsou univerzálním jazykem našich myšlenek a jsou pro náš mozek a mysl velmi výstižné a srozumitelné. Proto si vždy lépe vzpomenete na věci, které si spojíte s nějakým obrazem nebo situací než na věci, o kterých pouze slyšíte. Proto si místo čísel několika čísel vytvoříte vlastné film s těmito odpovídajícími slovy. Tím si nejen lépe čísla zapamatujete, ale také si rozvíjíte svou představivost a především tvořivost (kreativitu).

Praktický význam paměťových háčků je v jejich uplatnění v různých oblastech, v nichž si potřebujeme cokoli pamatovat. Jak již bylo uvedeno výše, od jednoduchých pomůcek k zapamatování (kódy PIN, soupis položek k nákupu, telefonní čísla či i jiné přístupové kódy), přes rozsáhlejší (například jednotlivé body přednášky, prezentace) až po více obsáhlé oblasti (například konkrétní rozsah látky při studiu). Například učební látka má 5 částí, je jedno jak velkých (odstavce, stránky, oddíly, knihy). Stejné to je jestliže máme firemní prezentaci nebo veřejný projev. Každou část si jakoby pomyslně očíslujeme a při studiu si místo čísla pamatujeme slovo. Protože číslo 1 má přiřazeno slovo TŮŇ, tak se první část učiva (prezentace, projevu) bude odehrávat u tůně. Druhá část sdee zase bude odehrávat na Arše na moři (slovo k číslu 2 je Noe). A tak dále. Samozřejmě děj jednotlivých částí propojíme, takže se od tůně plynule dostaneme k Noemovi a pak dál. Když máme celý tento film zapamatovaný, tak nemusíme mít ani žádné poznámky, protože známe logický sled filmu a vždy víme, v jaké jeho části se nacházíme.

Paměťové háčky jsou také velmi oblíbené jako zábavná hra (například děti a rodiče či prarodiče si vzájemně zadávají předměty k zapamatování). Tím si nejen cvičí paměť, tvořivost a kreativitu, ale také zlepšují sociální vztahy.

Metodu Paměťové háčky přináší zcela nová a unikátní kniha Mozek v plamenech (100 mikropovídek pro lepší paměť). Kromě této mentální metody obsahuje také kniha 100 vzrušujících povídek se zajímavými a překvapujícími pointami. Všechny tyto povídky jsou napsány přesně v duchu metody Paměťových háčků, takovým způsobem, aby začátečník poznal, jak tuto metodu aplikovat v praxi.

Více informací i ukázky najdete na webových stránkách autora a nakladatele v jedné osobě: www.oupic.com . Objednávky lze zasílat na info@oupic.com . Cena knihy je pouze 195 Kč s DPH.