Vytisknuto z portálu CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - http://www.centrumvzdelavani.cz

Jak připravovat reklamu

Pozvánka na seminář pro malé a střední firmy.

Kurz „Intuitivní reklama“, který povede Ing. Miloš Toman by se mohl jmenovat také Reklama pro malé a střední podniky nebo Nízkonákladová reklama. Její nejvýstižnější stručný popis by pak určitě zněl takto: Jak dělat reklamu, která jen prodává.

Lektor a autor stejnojmenné publikace se totiž dopouští onoho faux pas, že v knize Intuitivní reklama, která se také stala součástí připravovaného kurzu, znovu a znovu trpělivě opakuje, že reklama neslouží k tomu, aby si kandidáti na umělce zaměstnaní v reklamních agenturách zajistili pravidelné a tučné příjmy, ale jejím účelem je podpora prodeje.

Ing. Toman vychází ze skutečnosti, že reklama bývá v malých a středních firmách velmi často vnímána buď jako nedostupný luxus, nebo jako laciný nevkus. Když je jí pak opravdu třeba, sáhne se obvykle právě po kombinaci vysoké ceny a křiklavé podbízivosti.

V kurzu se vám bude snažit ukázat cestu, jak s poměrně nízkým rozpočtem dosáhnout nejen pozitivního přijetí reklamy u zákazníků, ale také její mnohem vyšší účinnosti. Stejně jako u ostatních přístupů je i zde základem psychologie, ovšem nikoli v podobě nástroje k získání převahy a oklamání zákazníka, ale jako prostředek navazující rovnoprávný dialog a spolupráci mezi dodavatelem a jeho zákazníkem.

„Intuitivní“ reklama se soustředí na účel, vyhýbá se samoúčelným „kreativním“ nápadům. Cení si nápadů, které přispívají k dobrému vztahu se zákazníkem, k vytváření oboustranné komunikace, k tomu, aby bylo dosaženo co největší spokojenosti zákazníka.

Srdečně vás zve společnost EDUX s.r.o. na tento seminář a věříme, že na něm získáte inspiraci a nástroje, které vám reklamní agentury obvykle nenabídnou, protože jsou tak málo nákladné. V době, kdy se stále častěji hovoří o přesycenosti reklamou a o její krizi, tak získáte jeden z receptů, jak využívat reklamu k svému podnikatelskému prospěchu.